SCANNING LASEROWY 3D
FOTOGRAMETRIA CYFROWA
FOTOPLANY, ORTOPLANY
INWENTARYZACJE BUDOWLANE I KONSERWATORSKIE
Wykonujemy dokumentacje architektoniczne - inwentaryzacje konserwatorskie dla programów konserwatorskich i projektów budowlano wykonawczych przy pomocy skanowania skanerami laserowymi 3D różnych typów w zależności od warunków realizacyjnych. Uzyskany materiał poddajemy profesjonalnym obróbkom dla osiągnięcia wymaganych efektów dla formatów 3D lub 2D - CAD .Skanujemy obiekty wielkogabarytowe i teren. W skład bardzo przydatnych, nieraz niezastąpionych metod wchodzą skanowania dla:

Budynków zabytkowych, elewacji i wnętrz
Detali architektonicznych i rzeźb
Malatur i fresków
Konstrukcji zabytkowych
Obiektów przemysłowych
Instalacji technicznych
Wyrobisk kopalnianych, kamieniołomów, żwirowisk

Metody skaningu laserowego 3D są również niezastąpione podczas badań konstrukcji i odkształceń budynków zabytkowych, mostów i innych budowli.
W pracach archeologicznych skanowanie 3D bezpośrednio bierze udział w procesie analizy naukowej zgromadzonego materiału, a uzyskany materiał daje ogromne możliwości analizy przestrzennej nie porównywalnej z klasycznymi sposobami zbierania i przetwarzania zebranych danych. Załączniki graficzne na stronie. Wybrane realizacje wykonane przez naszą firmę.

    Facebook     Follow Us     Youtube                     Global sites:                                      Deutsch   |   Italiano   |   English   |   Russian   |   Spanish

EKOBIZNES.PL Sp. z o.o. PRACOWNIE ARCHITEKTURY ZABYTKOWEJ 

adres; Chyby k/Poznania ul.Cisowa 3 62-081 NIP 7772753542 Regon 634546225 

tel. +48 61 8160 657, fax +48 61 8160722, +48 601 71 91 27, e-mail biuro@ekobiznes.pl