REFERENCJE

Oryginały referencji do wglądu na życzenie.

Nasze pracownie projektowe wykonały szereg dokumentacji dla obiektów zabytkowych wielkiej  i  mniejszej rangi historycznej i estetycznej. Z wielu realizacji wykonanych dla wspaniałych obiektów na terenie Polski i poza jej granicami jesteśmy  niezwykle dumni.
Wskazujemy tutaj  jedynie przekrojowo wybrane realizacje z pośród  90  wykonanych opracowań  konserwatorskich  dla obiektów zabytkowych.  Wykonaliśmy, koncepcje, dokumentacje budowlane, wykonawcze z pozwoleniami na budowę  i  pełnymi uzgodnieniami, ekspertyzy z zaleceniami wykonawczymi, badania architektoniczne, inwentaryzacje architektoniczne  i  konserwatorskie, ekspertyzy konstrukcyjne, badania  i programy konserwatorskie, uzgodnienia  z  Urzędami Konserwatora Zabytków. Badania archeologiczne, geotechniczne, inspekcje, operaty. Pomiary budynków metodą Scaningu 3D.
Projekty modernizacji wnętrz  zabytkowych, ekspozycji i wystaw muzealnych, projekty branżowe wszystkich instalacji technicznych  i  teletechnicznych. Nadzory autorskie i pełną dokumentacje przetargowo-inwestorską.

Przedstawiamy  niektóre przykłady naszej pracy.
Muzeum Warmii i Mazur
2 obiekty zabytkowe;
Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku warmińskim , XIV wiek, należący do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w Polsce
Zamek Olsztyński, Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – XIV wiek.
Siedziba Muzeum Warmii I Mazur
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
3 obiekty zabytkowe;
Pałac Na Wodzie,
Biały Dom,
Świątynia Egipska
Muzeum Narodowe w Gdańsku - Muzeum sztuki Dawnej
franciszkański klasztor z XV wieku.,
Pałac Opatów, XVIII wiek - Muzeum Sztuki Nowoczesnej Gdańsk Oliwa.
Spichlerz opacki - Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku –XVIII wiek. Gdańsk Oliwa
Muzeum Tradycji Szlacheckiej – zespół pałacowo-parkowy w Waplewie Wielkim,
oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku - Powozownia, Gorzelnia
Muzeum Narodowe w Warszawie
1 obiekt zabytkowy
Budynek muzeum Al. Jerozolimskie Warszawa
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecnie
2 obiekty zabytkowe
Skrzydło północne i Wieża Dzwonów
Muzeum Narodowe w Kielcach
Barokowy Pałac Biskupów Krakowskich,
Baszta Prochowa,
rekonstrukcja Studni zabytkowej
Śląski Urząd Wojewódzki Katowice
14 obiektów zabytkowych;
Urząd Marszałkowski ul. Jagiellońska 25,
Obiekty poszpitalne ul. Jana Pawła II
Kujawsko Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu
2 obiekty zabytkowe;
Zamek Krzyżacki /częściowe ruiny/,
Gdanisko Toruń
Zamek Królewski na Wawelu
2 obiekty zabytkowe.
Pieskowa Skała Budynek bramny,
Bastion południowy, XVI wiek. na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

    Facebook     Follow Us     Youtube                     Global sites:                                      Deutsch   |   Italiano   |   English   |   Russian   |   Spanish

EKOBIZNES.PL Sp. z o.o. PRACOWNIE ARCHITEKTURY ZABYTKOWEJ 

adres; Chyby k/Poznania ul.Cisowa 3 62-081 NIP 7772753542 Regon 634546225 

tel. +48 61 8160 657, fax +48 61 8160722, +48 601 71 91 27, e-mail biuro@ekobiznes.pl