OFERTA:

Pracownie nasze wykonują pełen zakres opracowań dla rozbudowy obiektów zabytkowych, zmian sposobu użytkowania obiektów, ich modernizacji czy remontów. Nasze działania dotyczą również ogrodów i parków przy zespołach pałacowych. W skład naszej oferty poza dokumentacją projektową wchodzi również możliwość wykonania prac remontowych czy restauratorskich w oparciu o naszych specjalistów, rzemieślników różnych branż i artystów różnej specjalności.Zakres działania - podstawowe zagadnienia tematyczne dla zlecanych nam prac:

Projekty architektoniczne, koncepcyjne i wykonawcze. Dokumentacje budowlano wykonawcze dla obiektów konserwatorskich i replik architektury historycznej,
Projekty modernizacji budynków zabytkowych, rozbudowy zespołów pałacowych
Dokumentacje dla rekonstrukcji budynków i detali architektonicznych.
Projekty wnętrz historycznych i zabytkowych.
Projekty replik architektonicznych, sztukaterii, stolarki otworowej, piecy węglowych, rzeźb, metaloplastyki, przedmiotów użytkowych.
Projekty ogrodów i parków historycznych, inwentaryzacje zieleni z oceną jej stanu
Studia krajobrazowe dla modernizacji obiektów zabytkowych
Projekty malatury historycznej, rekonstrukcje zabytkowych fresków.
Projekty wystaw ,ekspozycji muzealnych multimedialnych
Projekty instalacji technicznych i teletechnicznych. Dostosowanie obiektów do aktualnych przepisów.
Projekty izolacji przeciwwodnych partii fundamentowych, pionowych i poziomych. Badania mykologiczne, pomiary wilgoci w ścianach budynków.
Ekspertyzy z zaleceniami wykonawczymi dla dokumentacji branżowych.
Projekty zabezpieczeń skarp i wykopów.
Projekty wyburzeń obiektów w strefie ochrony konserwatorskiej
Ekspertyzy konstrukcyjne budynków z dokumentacją zabezpieczenia budynku podczas katastrof budowlanych.
Inspekcje cyfrowe instalacji i badania kamerą termowizyjną.
Badania konserwatorskie z programem konserwatorskim.
Badania Archeologiczne, badania mikrobiologiczne, badania geotechniczne z monitoringiem.
Monitoring środowiskowy z operatami.
Projekty domów jednorodzinnych klasycznych o wskazanej charakterystyce stylu.
Wykonanie oprogramowania komputerowego nawigującego sterującego z matrycami wizyjnymi dla zaradzania i monitoringu obiektów budowlanych.
Pomiary budynków i terenów Scaning 3D

    Facebook     Follow Us     Youtube                     Global sites:                                      Deutsch   |   Italiano   |   English   |   Russian   |   Spanish

EKOBIZNES.PL Sp. z o.o. PRACOWNIE ARCHITEKTURY ZABYTKOWEJ 

adres; Chyby k/Poznania ul.Cisowa 3 62-081 NIP 7772753542 Regon 634546225 

tel. +48 61 8160 657, fax +48 61 8160722, +48 601 71 91 27, e-mail biuro@ekobiznes.pl