PRACA

Spółka Ekobiznes.pl poszukuje projektantów i wykonawców:
a. Projektantów różnych specjalności zainteresowanych pracą dla naszej firmy prosimy o przesłanie aktualnego wpisu do izby i uprawnień projektowych. Współpracujemy jedynie z projektantami posiadającymi własną działalność gospodarczą, którzy pisemnie zadeklarują chęć pracy i oddanie do dyspozycji naszej firmie dla konkretnej realizacji projektowej własnych zasobów na zasadzie umowy cywilno prawnej. /patrz - Arkusz zgłoszeniowy/
b. Wykonawców różnych specjalności związanych z pracami budowlanymi, remontowymi i wykończeniowymi wraz z wyposażeniem obiektów prosimy o złożenie pisemnej deklaracji współpracy. Wszystkie warunki współpracy dotyczącej poszczególnej realizacji są każdorazowo uzgadniane w formie umowy cywilno prawnej przed przystąpieniem do działań wykonawczych. /patrz - Arkusz zgłoszeniowy/
c. Studentów wydziałów Filologicznych /i innych/ chcących skorzystać ze staży w naszej firmie lub innej formy nauki czy pracy prosimy o złożenie pisemnej deklaracji. Dotyczy włącznie osób biegle w mowie i piśmie posługującymi się językami: angielskim lub niemieckim lub włoskim lub hiszpańskim lub rosyjskim. Powierzone zadania będą dotyczyły kontaktów między nasza firmą a naszymi klientami ze wschodniej i zachodniej Europy.
Wymagania; wykształcenie średnie lub wyższe, dyspozycyjność do pracy poza krajem. Znajomość języka polskiego. /patrz - Arkusz zgłoszeniowy/

    Facebook     Follow Us     Youtube                     Global sites:                                      Deutsch   |   Italiano   |   English   |   Russian   |   Spanish

EKOBIZNES.PL Sp. z o.o. PRACOWNIE ARCHITEKTURY ZABYTKOWEJ 

adres; Chyby k/Poznania ul.Cisowa 3 62-081 NIP 7772753542 Regon 634546225 

tel. +48 61 8160 657, fax +48 61 8160722, +48 601 71 91 27, e-mail biuro@ekobiznes.pl