OFERTA FIRMY EKOBIZNES.PL SP. Z O.O.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie

Zrealizujemy każde zadanie związane z całkowitą lub częściową repliką obiektu zabytkowego, jego modernizacją czy remontem. /w obszarze projektowym i budowlano realizacyjnym/. Zrealizujemy dokumentację dla obiektów zabytkowych i wszystkie prace zabezpieczające obiekt podczas stadium katastrofy budowlanej. Podejmiemy się rozbudowy zespołu zabytkowego i uzgodnień konserwatorskich określających ramy możliwych działań przy danym obiekcie na podstawie uzgodnień i zaleceń konserwatorskich. Wykonamy pełne pomiary i badania obiektu zabytkowego za pomocą najnowszych technologii pomiarowych - skaningu 3D, badań konserwatorskich, ekspertyz, inspekcji cyfrowych, oceny z zaleceniami wykonawczymi.
Wykonamy oprogramowanie monitorujące obiekt wraz z załącznikami przestrzennej nawigacji. Prowadzimy monitoring archeologiczny podczas prac budowlanych i monitoring geologiczny związany z osiadaniem fundamentów budynku, poziomem wód gruntowych i stanem zbiorników wodnych działających bezpośrednio na ściany budynku. Dla wymienionych inwestycji przygotowujemy pełną dokumentacje przetargowo-inwestorską.

Zapraszamy do współpracy.
dr Maciej Sylwanowicz
Prezes Zarządu Ekobiznes.pl Sp .z o.o.

Nasz kwalifikacje potwierdzają nasze realizacje i referencje
Oryginały dokumentów referencji udostępniane na życzenie

    Facebook     Follow Us     Youtube                     Global sites:                                      Deutsch   |   Italiano   |   English   |   Russian   |   Spanish

EKOBIZNES.PL Sp. z o.o. PRACOWNIE ARCHITEKTURY ZABYTKOWEJ 

adres; Chyby k/Poznania ul.Cisowa 3 62-081 NIP 7772753542 Regon 634546225 

tel. +48 61 8160 657, fax +48 61 8160722, +48 601 71 91 27, e-mail biuro@ekobiznes.pl