O FIRMIE

Spółka Ekobiznes.pl powstała w 2004 roku. Celem powstania spółki było stworzenie pracowni projektowych i firm wykonawczych różnych specjalności ściśle ze sobą współpracujących. Główne nurty tematyczne realizacji pracowni dotyczyły działań:
A. W obrębie ochrony środowiska i szeroko pojętego ekorynku.
B. Dla budynków jak i obszarów urbanistycznych wpisanych na listy rejestru zabytków polskich.
Pracownie spółki zrealizowały opracowania projektowe dla 5 Muzeów Narodowych, muzeów, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Konserwatora Zabytków i innych. Zrealizowano między innymi ponad 100 dokumentacji i opracowań dla obiektów zabytkowych i budynków na terenach konserwatorskich w całym kraju. Budżet pojedynczych, poszczególnych realizacji modernizacyjnych związanych z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego to ponad 30 milionów PLN.
Obecnie spółka posiada w swoich zespołach projektowych architektów, konstruktorów, branżystów technicznych, rzeczoznawców wszystkich specjalności i specjalizacji z terenu całej Polski.
Spółka współpracuje ściśle z pracowniami konserwatorskimi, artystami, archeologami, geologami, placówkami naukowymi jak i instytutami badawczymi dla realizacji opracowań projektowych i dokumentacji wykonawczych realizowanych przedsięwzięć.
Pracownie spółki wykonują prace również w obiektach nowobudowanych zaprojektowanych w stylach historycznych. Spółka realizuje budowy jednorodzinnych budynków o stylistyce historycznej na podstawie własnych projektów architektonicznych przeznaczonych na sprzedaż.
W czasie teraźniejszym firma Ekobiznes.pl spólka z o.o. skupia główne działania w obrębie prac projektowych i wykonawczych dla budynków zabytkowych w całej Europie.

Zapraszamy do współpracy.
dr Maciej Sylwanowicz
Prezes Zarządu Ekobiznes.pl Sp .z o.o.

    Facebook     Follow Us     Youtube                     Global sites:                                      Deutsch   |   Italiano   |   English   |   Russian   |   Spanish

EKOBIZNES.PL Sp. z o.o. PRACOWNIE ARCHITEKTURY ZABYTKOWEJ 

adres; Chyby k/Poznania ul.Cisowa 3 62-081 NIP 7772753542 Regon 634546225 

tel. +48 61 8160 657, fax +48 61 8160722, +48 601 71 91 27, e-mail biuro@ekobiznes.pl